PwC God krishantering – vad är viktigt att tänka på?

I krissituationer som den som nu pågår kring covid-19 bör självklart skydd av människor vara primärt fokus. Samtidigt är det även viktigt att organisationer säkrar sin verksamhet och förmåga gentemot sina kunder och intressenter och har bibehållen förmåga att fortsätta verkställa sina strategier på lång sikt.

Grunden till ett välfungerande krisarbete är att snabbt skapa sig en bild av situationen. Steg ett handlar därför om att identifiera och förstå potentiell påverkan krisen har på ditt företag.
 

Krisarbete kan handla om:

  • Medarbetare – att värna om välbefinnandet och välfärd, samt möjlighet att utföra sitt arbete
  • Leverantörskedjor – lösa omdirigering, förseningar, tvister och icke-avsedd negativ påverkan på din organisation
  • Nedgång i försäljning – leder till problematik kring avtal och kassaflöde
  • Verksamhet – reducerad motståndskraft och uthållighet hos centrala funktioner, infrastruktur, och tjänster eller tillgänglighet till fysiska lokaler 
  • Resande – begränsat eller förbjudet till vissa platser, vilket leder till en övergripande påverkan på både arbete och privatliv
  • Finans  – utmaningar kopplade till likviditet, finansiering, värdeförändring av finansiella tillgångar 
  • Efterlevnad av regleringar

För att hantera alla dessa delar behöver din organisation skapa en handlingsplan för att hantera risker och hålla affärsavbrott eller andra avbrott till ett minimum. Att skapa en handlingsplan under pågående kris är naturligtvis svårare, men kommer att göra krishanteringen enklare, samtidigt som organisationen bygger kompetens för att möta framtida kriser mer effektivt. Företagen behöver även utgå från sina viktigaste principer och värderingar. Att hantera en kris är en viktig möjlighet att synliggöra, främja och verkligen leva i enlighet med era värderingar. 
 

Vikten av god krishantering

I PwC:s Global Crisis Survey (2019) pekar vi på några lärdomar från vårt arbete med krishantering tillsammans med våra kunder.

För det första är ingen immun mot kriser. Nästan sju av tio (69 procent) ledare har upplevt minst en företagskris de senaste fem åren. Vi kan även vara säkra på att det kommer fler kriser även bortom covid-19 och din möjlighet att möta dem kommer att vara beroende av hur du hanterar den kris som nu pågår. 

För det andra är det viktigt att ha en tydlighet på plats inom organisationen kring vem som ska hantera krisen, och hur. Att förtydliga vilket ansvar som vilar på olika delar av organisationen är därför viktigt. 

För det tredje är en viktig insikt kring krishantering att organisationer som agerar rätt kommer starkare ut ur krisen. Av de 1 400 undersökta organisationerna som tidigare har ställts inför en stor kris, sa 42 procent att de gick stärkta ur krisen- där några till och med rapporterande ökade intäkter eller tillväxt som ett direkt resultat av deras hantering av krisen. Detta säger oss att faktisk hantering av krisen är bättre än att bara vänta ut den.

Att fatta välgrundade beslut och skapa en handlingsplan är viktiga steg på vägen. När krisen väl är över, glöm inte av insikterna utan träna regelbundet på krisscenarier för att vara väl förberedd för framtidens oroshärdar.

Vi förstår att detta är en svår tid för många individer och företag. Om du vill ha mer information eller diskutera någon specifik fråga, tveka inte att kontakta oss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.