Föredragningslista till extrainkallat föreningsmöte #1 2019/2020

Föredragningslista till extrainkallat föreningsmöte #1 2019/2020

In order to attend the meeting, please sign up through this link: http://fest.se/am

Hej!

Bifogat finns föredragningslista till extrainkallat föreningsmöte #1 2019-2020, onsdagen den 17 juni, kl.18:00-22:00 via Zoom.

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

——————————————————————————————————————–

Hi!

Attached is the agenda in English for the extra Association Meeting #1 2019-2020, Wednesday the 17th of June, 18:00-22:00, via Zoom.

Attachments:

  • Attachment – Election Documents

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.