Föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2019/2020

Föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2019/2020

In order to attend the meeting, please sign up through this link: http://fest.se/am2

Hej!

Bifogat finns föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2019-2020, söndagen den 19 april, kl.12:00-19:00 via Zoom.

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

——————————————————————————————————————–

Hi!

Attached is the agenda in English for the second annual Association Meeting 2019-2020, Sunday the 19th of April, 12.00-19.00, via Zoom.

Attachments:

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.