Extra Association Meeting #1

Extra Association Meeting #1

This is a summon to an extra Association Meeting 2019/2020, Wednesday the 17th of June 2020, at 18:00-22:00. Due to the current Covid-19-situation, the meeting will be conducted via Zoom.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, Wednesday 3rd of June. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #4” in the subject line.

The agenda will be posted on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Wednesday 10th of June.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, Wednesday 3rd of June.

Welcome!

Hej!

Det här är en kallelse till ett extrainkallat Föreningsmöte 2019/2020, onsdagen den 17 juni 2020 klockan 18:00-22:00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, onsdag den 3 juni. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #4” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, onsdagen den 10 juni.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, onsdag den 3 juni.

Välkomna!