Association Meeting #3

Association Meeting #3

This is a summon to the third annual Association Meeting 2019/2020, Sunday the 24h of May 2020, at 12:00-19:00. Due to the current Covid-19-situation, the meeting will be conducted via Zoom.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, Sunday 10th of May. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #3” in the subject line.

The agenda will be posted on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Sunday 17th of May.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, Sunday 10th of May.

Welcome!

Hej!

Det här är en kallelse till Tredje Ordinarie Föreningsmöte 2019/2020, söndagen den 24 maj 2020 klockan 12.00-19.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, söndag den 10 maj. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #3” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndagen den 17 maj.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, söndag den 10 maj.

Välkomna!