Association Meeting #2

This is a summon to the second annual Association Meeting 2019/2020, Sunday the 19th of April 2020, at 12:00-19:00. Due to the current Covid-19-situation, the meeting will be conducted via Zoom. Information regarding the practicalities of the meeting will be provided in the agenda-post.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, Sunday 5th of April. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #2” in the subject line.

The agenda will be posted on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Sunday 12th of April.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, Sunday 5th of April.

Welcome!

Hej!

Det här är en kallelse till Andra Ordinarie Föreningsmöte 2019/2020, söndagen den 19 april 2019 klockan 12.00-19.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom. Mer information gällande det praktiska kring mötet kommer att förses i samband med publicering av agendan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, söndag den 5 april. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #2” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndagen den 12 april.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, söndag den 5 april.

Välkomna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.