Association meeting #1

This is a summon to the first annual Association Meeting 2020-2021, on Sunday the 18th of October 2020, at 12.00-17.00. Due to the current Covid-19 situation, the meeting will be conducted through zoom. 

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Sunday the 4th of October. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #1” in the subject line.

The agenda will be made available in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Sunday the 11th of October.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Sunday the 4th of October.


Welcome!


Hej!


Det här är en kallelse till Första Ordinarie Föreningsmöte 2020-2021, söndag den 18 oktober 2020 klockan 12.00-17.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom. 


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, söndagen den 4 oktober. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange ”Motion Föreningsmöte #1” i ämnesraden.


Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndag den 11 oktober.


För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 4 oktober. 


Välkomna!