Föredragningslista föreningsmöte #1 20/21

Agenda for Association Meeting #1 2020-2021

Hej!

An English translation can be found further down.

För att delta i mötet, skriv upp er via denna form innan mötets start: https://podio.com/webforms/25204175/1860983

Bifogat finns Föredragningslista Föreningsmöte #1 2020-2021, söndagen den 18 oktober, kl.12:00-17:00 via zoom.

Andra relevanta bilagor:

Varmt välkomna!

Hello!

In order to attend this meeting, please sign up through this link before the start of the meeting: https://podio.com/webforms/25204175/1860983

Attached is the Agenda for Association Meeting #1 20/21, Sunday the 18th of October, 12.00-17-00, via zoom.

Other related attachments:

Welcome!